O nama

 

crp novi

Centar za razvoj i podršku Tuzla

zapošljava visoko obrazovane i obučene

uposlenike, posvećene profesionalce

i entuzijaste koji u području energetske

efikasnosti, primjene obnovljivih izvora

energije, zaštite okoliša, klimatskih

promjena i održivog razvoja

posjeduju respektabilna znanja i vještine.

divider_tri

Tim CRP-a je sposoban

da brzo i kvalitetno odgovoriti

na zahtjeve građana,

svih struktura vlasti, komercijalnih kompanija,

međunarodnih i domaćih organizacija,

koje imaju potrebu da poboljšaju

kvalitet života, ostvare svoje

energetske, ekonomske i razvojne ciljeve,

te doprinesu očuvanju okoliša.

divider_tri

CRP se vodi principima

timskog rada, partnerstva i

kontinuirane izgradnje kapaciteta

svojih uposlenika.

Vrijednosti organizacije su:

kreativnost,

fleksibilnost,

transparentnost,

odgovornost,

prenos znanja,

te princip humanosti i

poštivanja ljudskog dostojanstva

divider_tri

Statistika posjeta

Ukupno: unikatnih posjetaĐEMBER ERVIN, ervin@crp.org.ba
Telefon: +387 35 255 217, 248 340
Fax: +387 35 248 341

 


Čime se bavimo?

Pružamo tehničku pomoć i podršku 

pri izradi lokalnih, kantonalnih/županijskih

entitetskih strateških dokumenata 

ZOR-2

*

Okupljamo i širimo mrežu eksperata,

saradnika i istomišljenika 

EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju

mreza_logo1

*

Izrada raznih stručnih i

planskih dokumenata 

Studije energetske efikasnosti objekata 

IMG_0005

*

Obuka za energetske menadžere

Prva grupa energetskih menadžera u BiH

DSC_0688

*

Radionice o enegretskoj efikasnosti

u jedinicama lokalne samouprave

EE u jedinicama lokalne samouprave 

IMG_0036

 

*


CRP

facebook-logo_re

Brzi linkovi

Zaštita okoliša

Demokratizacija i ljudska pravaEkonomski razvoj