O nama

 

crp novi

divider_tri

Tim CRP-a je sposoban

da brzo i kvalitetno odgovoriti

na zahtjeve građana,

svih struktura vlasti, komercijalnih kompanija,

međunarodnih i domaćih organizacija,

koje imaju potrebu da poboljšaju

kvalitet života, ostvare svoje

energetske, ekonomske i razvojne ciljeve,

te doprinesu očuvanju okoliša.

divider_tri

CRP se vodi principima

timskog rada, partnerstva i

kontinuirane izgradnje kapaciteta

svojih uposlenika.

Vrijednosti organizacije su:

kreativnost,

fleksibilnost,

transparentnost,

odgovornost,

prenos znanja,

te princip humanosti i

poštivanja ljudskog dostojanstva

divider_tri

Statistika posjeta

Ukupno: unikatnih posjetaĐEMBER ERVIN, ervin@crp.org.ba
Telefon: +387 35 255 217, 248 340
Fax: +387 35 248 341